Obchodní podmínky


I. Úvodní ustanovení

1) Níže uvedené podmínky platí pro internetový obchod www.Nejkrasnejsi-svatba.cz, IČ65852770, DIČ: -.

2) Poštovní adresa v případě písemného kontaktu a pro vracení zásilek je Kristenova 69/5, 624 00 Brno.

3) Telefon pro vyřizování požadavků a reklamací je 739 411 966.

4) Číslo účtu a kód banky: 27270019/5500.

5) Zodpovědná osoba Radovan Kožíšek (fyzická osoba), adresa Drobného 315/54 602 00 Brno, elektronická adresa: radovan.kozisek@seznam.cz.

6) Registrace: živnostenský list vydal Živnostenský úřad města Brna

 

II. Objednávka a závaznost kupní smlouvy

1) Veškeré objednávky zboží prostřednictvím internetového obchodu www.Nejkrasnejsi-svatba.cz jsou považovány za závazné, vyjma předběžných objednávek na svatební oznámení, které se stávají závaznými teprve momentem odsouhlasení grafického návrhu.

2) Místem dodání zboží je adresa, kterou kupující závazně udal v objednávce.

3) Vlastnické právo k danému zboží nabývá kupující okamžikem, kdy za dané zboží zaplatí.

4) Prodávající se tímto zavazuje, že veškerá osobní data poskytnutá jakoukoliv formou budou považována za přísně důvěrná a nebudou poskytnuta žádnému dalšímu subjektu. Jedinou výjimku představuje dopravce (Česká pošta, s.p.), které budou předávána za účelem doručení daného zboží, případně dle dohody a požadavku zákazníka na zapojení dalších třetích stran.


III. Platební a dodací podmínky

1) Veškeré objednané zboží je odesláno během následujících 5-15 pracovních dnů po připsání platby na náš účet, nebo - v případě dobírky - po přijetí objednávky, a to prostřednictvím České pošty, s.p. U výrobků na míru (sv. oznámení, minivínka apod.) je běžné dodání do týdne po odsouhlasení grafického návrhu.

2) Možnosti způsobu plateb:

 • Dobírkou – platba při odběru zboží, doručuje Česká pošta, s.p. Tato možnost je nabízena pro objednávky doručované v rámci České republiky. Pokud existují nezaplacené předchozí objednávky, je další objednávka stejného zákazníka možná pouze s platbou předem převodem na účet.
 • Bankovním převodem – platba předem na účet č. 27270019/5500
 • Hotovost ani platbu kartou od 1.3.2017 nepřijímáme (osobní odběr je však možný).

 

IV. Obchodní podmínky

1) Při nákupu zboží bude účtováno poštovné a balné, a to 139 Kč při dobírce, a 99 Kč při zaplacení předem bankovním převodem. EMS balíky a další dodatečné služby či produkty České pošty, s.p., nebo jiných přepravců budou zpoplatněny zvlášť po předchozím odsouhlasení spotřebitelem prostřednictvím e-mailu, pouze však při výrazném navýšení ceny individuálního poštovného.

 

Při osobním odběru lze yzvednout zboží na adrese uvedené v Kontaktech lze během uvedené otvírací doby, a to vždy až po řádné a úplné úhradě objednávky formou převodu na výše uvedený bankovní účet. Není možná platba kartou ani v hotovosti. Platební pokyny jsou vám zaslány ihned po dokončení objednávky mailem včetně variabilního symbolu pro identifikaci vaší platby.


2) V případě velmi těžké nebo objemné zásilky si vyhrazujeme možnost navýšení ceny poštovného dle tarifů České pošty, s.p. (po předchozím odsouhlasení spotřebitelem prostřednictvím e-mailu).

V. Odstoupení od kupní smlouvy , možnost vrácení zboží a peněz

Část A: Pro případ uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku (e-shop) dodavatel dle Občanského zákoníku, § 53, odstavec 4, písmeno g) upozorňuje odběratele, že:

1) dle Občanského zákoníku, § 53, odstavec 7 má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu a jakékoli sankce v případě, že se jedná o prodej zboží.

2) dle Občanského zákoníku, § 53, odstavec 8, písmeno c) se právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů a jakékoli sankce nevztahuje na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (např. šité monogramy, vazba kytic, personifikované tiskoviny a dekorace). Odstoupení od kupní smlouvy je pak možné pouze v případě oboustranného souhlasu.

3) dle Občanského zákoníku, § 53, odstavec 10 uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

4) Odpovědnost za vady a reklamace výrobků a služeb, či v případě uplatnění rozporů s kupní smouvou, se řídí jednání dodavatele i spotřebitele dle Občanského zákoníku v platném znění.

5) Dodavatel upozorňuje, že dle Občanského zákoníku má spotřebitel (fyzická osoba) nárok na reklamaci zboží v případě projevení vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

6) Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.

7) Odpovědnost za vady se nevztahuje na poškození očividně vzniklé při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při nebo co nejříve po převzetí).

 

Část B: Pro případ uzavření smlouvy osobně

1) viz část A, body 4-7.

 

VI. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží (jméno, příjmení, adresa). Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití.

Spotřebitel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

VII. Postupy jednání a závěrečná ustanovení

1) Vrácení zboží dle sekce V, část A, bod 1) probíhá tímto způsobem:

 • Nepoškozené zboží v originálním obalu vrátí spotřebitel do 14 dní od odstoupení od smlouvy buď osobně, nebo běžnou balíkovou poštou - nikoliv na dobírku.
 • Odstoupení od smlouvy provede spotřebitel buď písemně nebo e-mailem s uvedením čísla objednávky, označením položek a počtu kusů, které chce vrátit.
 • Výše částky, kterou spotřebitel obdrží zpět, se řídí pravidlem uvedeným v sekci V, část A, bod 3)
 • Částka bude spotřebiteli vrácena do 30 dnů po obdržení zboží dodavatelem zpět na adresu místa podnikání dodavatele (tedy po vrácení zboží spotřebitelem při odstoupení od kupní smlouvy dle Občanského zákoníku, § 53, odstavec 7).
 • Částka bude vrácena převodem na bankovní účet spotřebitele, jehož číslo včetně kódu banky spotřebitel zašle e-mailem dodavateli.

 

2) Vrácení zboží dle sekce V, část A, bod 2) probíhá tímto způsobem:

 • Spotřebitel kontaktuje dodavatele telefonicky nebo e-mailem s žádostí o dohodu o odstoupení od kupní smlouvy.
 • V této žádosti spotřebitel uvede označení položek a počet kusů, které chce vrátit, a důvod požadavku odstoupení od kupní smlouvy.
 • Výše částky, kterou spotřebitel obdrží zpět, se pak řídí dohodou mezi dodavatelem a spotřebitelem.
 • V případě dohody o odstoupení od kupní smlouvy vrátí spotřebitel nepoškozené zboží do 14 dní od odstoupení od smlouvy buď osobně, nebo běžnou balíkovou poštou - nikoliv na dobírku.
 • Dohodnutá částka bude vrácena do 30 dnů po obdržení zboží dodavatelem zpět na adresu místa podnikání.
 • Dohodnutá částka bude vrácena převodem na bankovní účet spotřebitele, jehož číslo včetně kódu banky spotřebitel zašle e-mailem dodavateli.

 

3) Postup při uplatnění reklamace:

 • Spotřebitel kontaktuje dodavatele telefonicky, e-mailem, písemnou formou či osobně. Spotřebitel uvede důvod reklamace a označení reklamovaného zboží.
 • Spotřebitel navrhne dodavateli telefonicky, e-mailem, písemnou formou či osobně preferovaný způsob řešení reklamace (výměna zboží, vrácení peněz, ...).
 • Reklamace bude ze strany dodavatele vyřízena nejpozději do 30 dnů.
 • Při reklamacích postupuje dodavatel vždy se snahou o vstřícný přístup nad rámec zákona upravujícího práva spotřebitele.

 

4) Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 1. 12. 2008 a jsou zavazné pro maloobchodní prodej konečnému zákazníkovi.